Return on Vitality (ROV)

Wat is de ROI ofwel de Return on Vitality (ROV) van een vitaliteitstraject? Met die onderzoeksvraag is Eline van Looij (4e jaars HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES) aan de slag gegaan  tijdens haar afstudeerstage bij Vitalogisch.

Om de effecten van een vitaliteitstraject te onderzoeken heeft Eline interviews gehouden met werkgevers én werknemers van 14 verschillende bedrijven die een vitaliteitstraject doorlopen (hebben). Het onderzoek is een kwalitatief onderzoek naar werkgeluk en productiviteit. En een kwantitatief onderzoek naar ziekteverzuim. “Wat is het effect van vitaliteitstrajecten op het welzijn van werknemers?”

Bekijk hier de samenvatting van het onderzoek: Waarom investeren in vitaliteit

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn:

  1. Werknemers ervaren meer werkgeluk
  2. Werknemers zijn productiever
  3. Werknemers hebben  betere gezondheidsresultaten
  4. Lager ziekteverzuim
  5. Goed imago als bedrijf

ROI
Een onderzoek door Harvard, – What’s the hard return on employee wellness programs? – laat zien dat de return on investment van een werkplek-vitaliteitstraject niet minder is dan 6: 1. Met andere woorden, voor elke geïnvesteerde euro worden er zes verdiend (Berry, Mirabito, & Baun, 2010).

VOI
Wat vaak begint als een streven naar een hoger ROI, wordt een besef dat het eigenlijk enorm waardevol is om gezonde, gelukkige werknemers te hebben. De ware waarde van een gezond, levendig en productief personeelsbestand wordt gaandeweg ontdekt en het blijkt dat de Value of Investment (VOI) uiteindelijk de belangrijkste uitkomst is van een effectief vitaliteitstraject.

Dit onderzoek (en ander bewijs dat de afgelopen decennia is verzameld), toont aan dat goed ontworpen en goed uitgevoerde vitaliteitsprogramma’s positieve (financiële) resultaten kunnen bereiken.

Conclusie
Werken aan vitaliteit is een goede investering!

Leuk om te vermelden: Inmiddels is Eline afgestudeerd en werkt ze als managementassistent bij Vitalogisch en ondersteunt ze bij het implementeren van vitaliteitstrajecten bij verschillende organisaties.

infographic-effect-van-vitaliteitstrajecten

Nationale Vitaliteitsweek

Author Nationale Vitaliteitsweek

More posts by Nationale Vitaliteitsweek

Leave a Reply