Skip to content
Menu

SAMENWERKING MET GOED DOEL

De Nationale Vitaliteitsweek is verbonden aan een goed doel. Ook dit jaar hebben we de samenwerking gezocht met MIND Us. De netto opbrengst van de kaartverkoop van de Kick-off van Nationale Vitaliteitsweek schenken we dit jaar wederom aan MIND Us.

Waarom?

De mentale gezondheid van jongeren in Nederland staat onder druk. Uit onderzoek blijkt onder meer dat 1 op de 7  jongeren depressieve klachten heeft, 1 op de 3 prestatiedruk ervaart en dat het stigma omtrent mentale problemen, ook onder jongeren, nog groot is. 75% van de psychische problemen ontstaat vóór het 25e levensjaar.  MIND Us vindt deze situatie niet acceptabel en wil werken aan verbetering van de mentale gezondheid van jongeren.  Er zijn al veel goede initiatieven. We weten alleen nog onvoldoende wat nodig is en wat wel of niet werkt. Naast optimale toegankelijkheid van behandeling en ondersteuning van jongeren is een brede maatschappelijke aanpak noodzakelijk met aandacht voor de sociale en fysieke omgeving van jongeren (denk aan prestatiedruk, eenzaamheid, onveiligheid of armoede). 

Daarom is het belangrijk om in te zetten op het versterken van de jongeren zelf (vergroten weerbaarheid, gezondheidsvaardigheden, bespreekbaar maken door ontwikkelen van toegankelijke en passende hulp) en anderzijds te kijken naar oplossingen en voorzieningen die nodig zijn in de omgeving (wijk, gemeente of landelijk).

De jongeren van nu zijn de werkende Nederlanders van straks. Het is wel zo fijn dat zij dan stevig in hun schoenen staan, veerkracht hebben en energiek en met veel plezier zowel van hun werk- als privéleven kunnen genieten. Daarom gaat de opbrengst van de Nationale Vitaliteitsweek dit jaar naar MIND Us.

Nationale Vitaliteitsweek geïnitieerd door:

Onze fans:

Actualiteit: