Fontys Vitaal is ambassadeur van de Nationale Vitaliteitsweek 2019. We vroegen Marjolein Janssen MSc, Docent Sportkunde en Programma Manager Fontys Vitaal in een kort interview waarom:

Wat heb jij zelf met het onderwerp vitaliteit?
Uiteraard is vitaliteit en gezondheid voor mezelf erg belangrijk. Al meer dan 15 jaar houd ik mij vanuit mijn werk bezig met Vitaliteit, en dat is geen toeval. Ook daarvoor wist ik al dat dit mijn thema was door jaren geleden bewust te kiezen voor Health & Life Sciences, Universiteit Maastricht. Naast mijn functie als programma manager Fontys Vitaal, werk ik nog als docent bij Fontys Sporthogeschool. Ook thuis vindt ik het belangrijk om mijn gezin ‘te besmetten’ met vitaliteit en gezondheid 

Wat doe jij om je eigen vitaliteit te vergroten?
Wanneer ik nu terug kijk naar mijn loopbaanontwikkeling. Is het voor mijn vitaliteit van belang om na een paar jaar weer nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dat kan zijn door voor een andere werkgever te werken of juist een nieuwe functie aan te gaan. Naast telkens de veerkracht te zoeken in mijn loopbaan is sporten een zeer belangrijk onderdeel van mijn vitaliteit. 2 a 3 keer in de week hardlopen is essentieel. Lekker met een groepjes dames uit de wijk. Inspanning en ontspanning te gelijk.

Waarom doen jullie mee met de Nationale Vitaliteitsweek?
Vitaliteit is een belangrijk onderdeel  van Duurzame Inzetbaarheid (DI). Binnen de CAO HBO is DI ook een belangrijk onderdeel. DI is een regeling vanuit de gedachte op langere termijn, het werk goed, gezond en met plezier te blijven doen, om werk en privé goed te combineren. Eigen verantwoordelijkheid en keuze van de werknemer staan daarbij voorop. De visie van Fontys Vitaal is dan ook het stimuleren van vitaliteit zodat we bijdragen aan de kwaliteit van leven van studenten en medewerkers. Hiermee vergroten we de DI binnen onderwijs en werkveld. Op dit moment bestaan er binnen Fontys al ruim 60 interventies gericht op het verhogen van vitaliteit, de we onder kunnen verdelen in drie pijlers: 1. Talent en ontwikkeling: interventies gericht op jezelf en op werk. 2. Energiek en Gezond: interventies gericht op jezelf maar dan op fysieke, mentale en emotionele gezondheid. 3. Prettig Samenwerken: interventies gericht op de (werk)omgeving: samenwerken, teamniveau en een prettig werkklimaat. De vierde pijler is gezonde campus..

Wat gaan jullie precies doen? 
Binnen de Fontys instituten, diensten en vanuit studenten is er natuurlijk al veel kennis over vitaliteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Daarom organiseren we de Fontys Vitaliteitsweek ‘voor en door Fontys’. Tal van workshops en activiteiten op verschillende Fontys locaties. Alles staat op onze website; www.fontys.nl/vitaliteitsweek

Wat wil je als boodschap aan werkend Nederland meegeven?
Ondersteun medewerkers in het vermogen om zich aan te passen aan fysieke, mentale, emotionele en zelfs zingeving (spirituele) uitdagingen. Werken aan vitaliteit is daarmee veel meer een competentie als een “status quo”.  Dit geeft ook aan dat je hiermee zelf invloed kunt uitoefenen als medewerker op je eigen vitaliteit. Zelfredzaamheid, zelfmanagement, veerkracht, betrokkenheid en energie hangt nauw samen met  vitaliteit. De regie ligt bij de medewerkers, waarbij je als werkgever faciliteert, inspireert en richting geeft. Zo werk je samen aan vitaliteit en gezondheid.

Nationale Vitaliteitsweek

Author Nationale Vitaliteitsweek

More posts by Nationale Vitaliteitsweek

Leave a Reply