Skip to content
Menu

Frederieke Vriends Het gaat om jou!

Ruim een jaar geleden is stichting MIND Us officieel gelanceerd door haar erevoorzitter Koningin Máxima tijdens een werkbezoek in Rotterdam. De stichting heeft tot doel dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. MIND Us zet zich daarom op verschillende manieren in voor jongeren om samen met hen te werken aan hun mentale gezondheid. Een luisterend oor, handvatten om te werken aan de veerkracht en het bieden van een mentaal gezonde omgeving zijn hiervan de belangrijkste onderdelen. Wij geven deze veranderingen vorm binnen drie leefgebieden van jongeren waarin we samen de meeste impact kunnen maken namelijk op school, online en in de wijk en vrijetijdsbesteding van jongeren. In deze workshop nemen directeur Frederieke Vriends en Amine Bakkali je mee hoe ons actieprogramma ‘Het gaat om jou’ (samen met jongeren, beleidsmakers, gemeentes, ondernemers en wetenschappers) tot stand is gekomen, welke belangrijke positie jongeren in onze stichting innemen en welke acties er momenteel al geïnitieerd zijn en voorbereid worden.

Frederieke Vriends, Directeur MIND Us

Frederieke Vriends begon haar loopbaan als neuropsycholoog en maakte daarna de stap naar de consultancy en werkte later als manager van verschillende afdelingen in een Academisch Ziekenhuis, zoals hoofd kwaliteit en veiligheid en hoofd Strategie en Innovatie. Ze was een van de oprichters van Amsterdam Hacking Health en werkte als strategisch adviseur voor een aantal transformationele projecten geïnitieerd door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

https://mindus.nl/

LinkedIn: Frederieke Vriends