Skip to content
Menu

Amine Bakkali Het gaat om jou!

Ruim een jaar geleden is stichting MIND Us officieel gelanceerd door haar erevoorzitter Koningin Máxima tijdens een werkbezoek in Rotterdam. De stichting heeft tot doel dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. MIND Us zet zich daarom op verschillende manieren in voor jongeren om samen met hen te werken aan hun mentale gezondheid. Een luisterend oor, handvatten om te werken aan de veerkracht en het bieden van een mentaal gezonde omgeving zijn hiervan de belangrijkste onderdelen. Wij geven deze veranderingen vorm binnen drie leefgebieden van jongeren waarin we samen de meeste impact kunnen maken namelijk op school, online en in de wijk en vrijetijdsbesteding van jongeren. In deze workshop nemen directeur Frederieke Vriends en Amine Bakkali je mee hoe ons actieprogramma ‘Het gaat om jou’ (samen met jongeren, beleidsmakers, gemeentes, ondernemers en wetenschappers) tot stand is gekomen, welke belangrijke positie jongeren in onze stichting innemen en welke acties er momenteel al geïnitieerd zijn en voorbereid worden.

Amine Bakkali, projectleider bij MIND Us

Amine Bakkali is afgestudeerd in Management in de Zorg en zet zich van jong af aan al in voor de mentale gezondheid van jongeren. In zijn werk bij MIND Us betrekt hij zowel zijn zakelijk als persoonlijk netwerk bij dit thema en neemt bovendien zijn eigen achtergrond en eigen ervaringen mee in de totstandkoming van producten en samenwerkingen: “Juist zij die lastig te bereiken zijn hebben ons het hardst nodig. Ik hoop iedereen te inspireren zich in te zetten voor dit onderwerp”.

https://mindus.nl/

LinkedIn: Amine Bakkali