Hein Piller de Bruijn

Hein Piller de Bruijn

Geloof jij in talent van mensen?

Iedereen heeft talent, maar waarvoor precies? En waarom zou je je richten op de talenten van de medewerker? De TMA-methode biedt inzicht in talenten van de medewerker en van het team en welke rol daarbij past. Het zet mensen centraal en in hun kracht in een organisatie. De inzichten vertellen ook iets over hoe iemand privé contact legt en op welke manier hij of zij graag zijn vrije tijd besteedt. Kortom het geeft een compleet beeld van iemands natuurlijke drive.

In deze workshop leer je hoe je op een praktische manier meer aandacht kan geven aan mensen door het inzetten van een methode. We laten zien hoe talenten een verdiepende werking hebben op gesprekken waardoor de gesprekspartner mensen beter leert kennen en de juiste vragen kan stellen. Kortom gesprekken voeren en aandacht geven vanuit de TMA basiswaarden: positief, talentgericht en verbindend.

Hein Piller de Bruijn
Hein Piller de Bruijn (42) Verantwoordelijk voor: TMA Partnerships. Heeft: al 27 jaar een mooie relatie waaruit 3 kids voortgekomen zijn. Wordt gelukkig van: vanuit chaos iets creëren. Missie: oplossingen maken die echt werken waardoor mensen meer energie halen uit hetgeen ze doen.