Carla de Waal

Carla de Waal

De toekomst van werk

De wereld van werk verandert ingrijpend. Digitalisering en automatisering leiden niet alleen tot andere diensten en producten maar ook tot veranderede eisen van klanten. De wereldwijde pandemie, waardoor mensen meer zijn gaan
thuiswerken en meer online waren heeft hier nog een extra versnelling in aangebracht. Uit onderzoek blijkt dat de toenemende mogelijkheden van technologie zullen leiden tot belangrijke verschuivingen in werk en beroepen.

Organisaties zijn op zoek naar digitalisering van processen en naar medewerkers met andere vaardigheden. Medewerkers zijn op zoek naar meer flexibiliteit, een ander evenwicht tussen werk en privé, voldoende leermogelijkheden en een andere vormen van leiderschap.

Onze huidige tijd kenmerkt zich door een verschuiving naar een nieuwe definitie van de betekenis van werk en van de relatie die wij mensen hebben tot ons werk.

In deze interactieve workshop worden de belangrijkste signalen van verandering die de toekomst van werk zullen beïnvloeden besproken. Gezamenlijk bespreken we thema’s als: het belang van vitaal blijven, omgaan met de zekerheid van onzekerheid, de zoektocht naar ander leiderschap, leeftijd overstijgende inzetbaarheid, levensfasen gericht ontwikkelen,
diversiteit en inclusie in de breedste betekenis van het woord.

Carla de Waal
Carla de Waal heeft uitgebreide ervaring als managementconsultant, haar ervaring strekt zich uit over een breed veld van advies, coaching en training bij verschillende (inter)nationale organisaties. Zij begeeft zij zich op het snijvlak van toekomst oriëntatie en organisatieverandering waarbij de mens en zijn mentale en fysieke vitaliteit centraal staat. Zelf leeft en werkt in twee verschillende culturen waardoor het in de dialoog gaan over “verschillend mogen zijn” een groot deel van haar werk bestrijkt.